Uvajanje otrok

Starši, v zadovoljstvo nam je, da ste zaupali svojega otroka v varstvo našemu vrtcu.

Pogosto so starši negotovi in zaskrbljeni, saj se s prihodom v vrtec otrokovo življenje spremeni. Vsakodnevno odhajanje od doma in bivanje v vrtcu zahteva od otroka več naporov, le te pa otroci različno doživljajo in se nanje različno odzivajo. Nekateri se novi situaciji hitro prilagodijo, drugi pa imajo pričakovane prilagoditvene težave kot so: jokajo ob ločitvi in se oklepajo staršev, so občutljivi, nemirni in utrujeni, odklanjajo hrano … Nekaj otrok je tudi takšnih, da se zelo težko prilagodijo novi situaciji. V takem primeru se pogovorite z vzgojiteljico ali svetovalno delavko. Včasih se težave pojavijo kasneje in ne ob samem vstopu v vrtec.

Da bo ob vstopu vašega otroka v vrtec otroku in vam lažje premostiti prve težave, vam podarjamo nekaj praktičnih nasvetov.

Priporočamo vam, da se nekaj dni prej, preden boste z otrokom prvič prišli v vrtec, srečate z vzgojiteljico. Pogovarjali se boste o vašem otroku:

 • ali je že bil v varstvu pri ljudeh, ki niso člani vaše družine,
 • kakšen ritem prehranjevanja ima,
 • kako se hrani in kaj rad je,
 • kaj in s čim se najraje igra,
 • kakšne so njegove reakcije, kadar kaj odklanja …
 • kaj ga razveseljuje,
 • kaj ga potolaži, kadar je žalosten,
 • ipd.

Dogovorili se boste, kako boste uvajali vašega otroka v vrtec, kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v skupino, kakšna bo vaša vloga in kdaj in kako se boste od otroka poslovili.

 • S postopnim uvajanjem otroka v vrtec olajšate otroku vstop v novo okolje. Svetujemo vam, da to pravico uveljavite. Uvajanje otroka v življenje in delo v vrtcu se prične z dnem uradnega vpisa.
 • Otroka prvi dan ne pustite cel dan v vrtcu, ker bo prilagajanje še težavnejše, saj se bo otrok čutil zapuščenega. Vzemite si nekaj dni dopusta, tako boste mirnejši in se boste otroku in njegovim potrebam lažje posvetili.
 • Svetujemo vam, da prvi mesec uvajanja ne prekinjate. Stalen ritem daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
 • Eden od staršev je v času uvajanja prisoten ob otroku, tako da je prehod iz družine v novo okolje lažji. Ko se uvajanje začne, sta otrok in mati ali oče skupaj v oddelku. Na začetku je to običajno v času med zajtrkom in kosilom. Ko otrok začne bolj sodelovati z vzgojiteljicami in drugimi otroki v skupini, začnejo starši postopno zapuščati skupino, čas njihove prisotnosti je vedno krajši.
 • Ko boste prve dni skupaj z otrokom v igralnici, se igrajte in pogovarjajte tudi z drugimi otroki in osebjem vrtca. Otrok vas bo opazoval, pričel se bo zanimati za igre in igrače, za vrstnike in vzgojitelje, vključil se bo v življenje skupine.
 • Ob odhodu otroku razložite, da greste v službo. Vaša iskrenost bo otroka prepričala.
 • Slovo od otroka naj bo kratko, saj se večina otrok ob dolgem poslavljanju težje loči od staršev.
 • Z vzgojiteljico in njeno pomočnico se poglobljeno pogovarjajte o otroku, o njegovih posebnostih in vsem, kar menite, da je prav, da vzgojiteljica o vašem otroku ve, da se bo otrok lažje vključil v skupino. Ne odlašajte s tovrstnim pogovorom, izvedite ga takoj ob otrokovem vstopu v vrtec in potem vedno znova, ko želite vedeti, kako vaš otrok napreduje v skupini ali pa ob pojavu problema, za katerega menite, da ga je potrebno rešiti skupaj z vzgojiteljico vašega otroka.
 • Ne vmešavajte se v medvrstniške konflikte in jih ne rešujte sami. O vsem, kar se zgodi vašemu otroku v skupini, se najprej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico.
 • Vsak dan sproti si oglejte otroške izdelke na oglasni deski in pohvalite otrokovo risbico ali izdelek. Preberite obvestila na oglasnih deskah in se držite v obvestilu napisanih navodil.
 • Večina težav, ki spremljajo otroke ob uvajanju, ne traja dolgo, zato je prevelika skrb staršev odveč. Vzgojiteljice so tiste, ki znajo prisluhniti otroku in najti zanj pravo rešitev. Zelo pomembno je, kako se ob otrokovem vstopu v vrtec počutite vi. Če boste vi sproščeni, zadovoljni, polni zaupanja v vrtec, boste dobro počutje prenašali tudi na otroka.
(Skupno 401 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost