Ostale oblike sodelovanja

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Želimo in upamo, da bodo starši sledili otrokovemu življenju v vrtcu, spremljali njegov razvoj, mu pripovedovali, ga spraševali, poslušali in sodelovali z nami.

Nekatere možnosti za sodelovanje staršev z vrtcem so:

  • predstavniki staršev (iz vsakega oddelka po en), sodelujejo v svetu staršev,
  • predstavniki staršev sodelujejo v svetu zavoda OŠ Horjul,
  • starši spremljajo sporočila na oglasni deski pred igralnico,
  • starši se udeležujejo roditeljskih sestankov, pogovornih ur in neformalnih pogovorov,
  • predavanja za starše, ki vključujejo predavanja, delavnice in pogovore s strokovnjaki o aktualnih temah, povezanih z vzgojo in razvojem predšolskih otrok,
  • starši sodelujejo na delavnicah in nastopih otrok.

Starši lahko pomagajo tudi pri:

  • izletih in drugih športnih dejavnostih, praznovanjih, prireditvah, ogledih zanimivosti,
  • obiskih v službah staršev, oz. predstavitvi poklicev,
  • zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala,
  • akcijah za urejanje okolja in dejavnostih obogatitvenega programa.

Možnosti za sodelovanje je še veliko. Vabim vas, da svoje predloge, pobude in pripombe sproti posredujete vaši vzgojiteljici ali vzgojitelju – pomočnici/ku vzgojiteljice.

Svoje želje in zamisli sporočajte tudi predstavniku staršev, ki se udeležuje sestankov sveta staršev ali sveta šole.

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost