Kdo smo?

VVE pri Osnovni šoli Horjul

Ljubljanska cesta 6

1354 Horjul

Telefon: 01/75 00 228
E-pošta: o-horjul.lj[at]oshorjul.si
TRR: 01362-6030652086
Matična številka: 5084423000
   

Pomembne telefonske številke

01/75 00 221

RAVNATELJ

Aleksander Gube

01/75 00 228

051 308 471

POMOČNICA RAVNATELJA

Andreja Naglič Kumer

01/75 00 222

RAČUNOVODSKO-ADMINISTRATIVNI DELAVEC

Jan Knez

01/75 00 227

SVETOVALNA DELAVKA

Taja Rušnjak

01/75 91 251 KUHINJA
051 323 279 DEŽURNA VZGOJITELJICA

Poslovni čas: od ponedeljka do petka od 5.45 do 16.30.

Vzgojno varstvena enota je od leta 2006 v novi zgradbi na Ljubljanski cesti 6, v Horjulu.
Tajnica in računovodkinja vrtca ima pisarno na Občini Horjul, na Občinskem trgu 1, v Horjulu.

Ustanoviteljica zavoda je: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul
Ime šole: Osnovna šola Horjul
Naslov: Šolska ulica 44, 1354 Horjul
V sklopu zavoda Osnovna šola Horjul potekajo dejavnosti v:

  • Osnovni šoli Horjul, na Šolski ulici 44 v Horjulu in
  • Vzgojno varstveni enoti pri Osnovni šoli Horjul na Ljubljanski cesti 6 v Horjulu.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 12/11, 98/15) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 13. seji dne 19. 11. 2020 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Horjul.

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul.
V šolskem letu 2022/23 je v Vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul 9 oddelkov, vanje je vključenih 161 otrok, v šoli pa je 18 oddelkov, vanje je vključenih 330 učencev.

(Skupno 1.431 obiskov, današnjih obiskov 10)
Dostopnost