Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Deluje v skladu s svojo nalogo, ki je opredeljena v šolski zakonodaji. Člani so predstavniki staršev, izvoljeni na prvih sestankih staršev v šolskem letu. Iz vsakega oddelka OŠ in VVE je v svet staršev izvoljen po en predstavnik.

Naloge sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi,
  • skrbi za uresničevanje interesov staršev v zvezi z aktivnostmi zavoda.
(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost